Praca

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:

Inżynier budowy branży budownictwa kolejowego

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

 • udział i współpraca z kierownictwem budowy we wszystkich aspektach procesu budowlanego,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowy.

Wymagania:

 • duże zaangażowanie w wykonywane działania,
 • wykonywanie obowiązków w sposób systematyczny i uporządkowany,
 • umiejętność ustalania priorytetów i ich skutecznej realizacji,
 • umiejętność otwartego myślenia,
 • solidności i odpowiedzialności w działaniu,
 • dobrej obsługi MS Office oraz AutoCad, MS Project,
 • umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem,
 • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku budownictwo,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji kontraktów z zakresu infrastruktury kolejowej lub drogowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w gronie specjalistów z branży oraz dalszego rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
 • opiekę medyczną i świadczenia socjalne.

Aplikuj

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1, e-mail: [email protected]
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
6. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
8. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAUZULA ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym (Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV i kwestionariuszu osobowym dla celów aktualnej rekrutacji u pracodawcy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1, będącego administratorem danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że przekazane CV i kwestionariusz osobowy będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do zakończenia procesu rekrutacyjnego i po tym okresie usunięte.

Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (zgoda jest dobrowolna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV i kwestionariuszu osobowym dla celów przyszłych rekrutacji u Pracodawcy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1 będącego administratorem danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że przekazane CV będzie przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres 12 miesięcy od jego złożenia i po tym okresie usunięte.


Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Chcesz porozmawiać o wspólnym projekcie?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Top