Praca

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:

Inżynier budowy branży budownictwa kolejowego

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

 • udział i współpraca z kierownictwem budowy we wszystkich aspektach procesu budowlanego,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowy.

Wymagania:

 • duże zaangażowanie w wykonywane działania,
 • wykonywanie obowiązków w sposób systematyczny i uporządkowany,
 • umiejętność ustalania priorytetów i ich skutecznej realizacji,
 • umiejętność otwartego myślenia,
 • solidności i odpowiedzialności w działaniu,
 • dobrej obsługi MS Office oraz AutoCad, MS Project,
 • umiejętność kosztorysowania będzie dodatkowym atutem,
 • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku budownictwo,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji kontraktów z zakresu infrastruktury kolejowej lub drogowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w gronie specjalistów z branży oraz dalszego rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
 • opiekę medyczną i świadczenia socjalne.

Aplikuj

Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym (Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV i kwestionariuszu osobowym dla celów aktualnej rekrutacji u pracodawcy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1, będącego administratorem danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że przekazane CV i kwestionariusz osobowy będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do zakończenia procesu rekrutacyjnego i po tym okresie usunięte.

Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (zgoda jest dobrowolna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV i kwestionariuszu osobowym dla celów przyszłych rekrutacji u Pracodawcy Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1 będącego administratorem danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że przekazane CV będzie przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres 12 miesięcy od jego złożenia i po tym okresie usunięte.

Polityka RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA (zasady przetwarzania danych) Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rogowska nr 7/1, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Dane osobowe oraz dane kontaktowe (o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu:
1. Przeprowadzenia obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie wyrażonej zgody (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
2. Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie wyrażonej zgody (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne (zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Nie przekazujemy Państwa danych do innych podmiotów. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Państwa dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku wyrażenia zgody na obecną rekrutację Państwa dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do upływu okresu 12 miesięcy od złożenia CV. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub prawo żądania ich usunięcia, przy czym wniesienie o usunięcie danych jest jednoznaczne z rezygnacją
w procesie rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Chcesz porozmawiać o wspólnym projekcie?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Top